• بازگشت به حرم مطهر            
   • عزاداری روز شهادت حضرت امام رضا (ع)
    عزاداری روز شهادت حضرت امام رضا (ع)
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸