• پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح مصلی
    حسین خافی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
    پروژه احداث زیرگذر بلوار شهید برونسی
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۹
    پروژه احداث پردیس تئاتر شهر مشهد
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۹
    پروژه احداث مسیر دسترسی کوشش تا خلج
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۸
    پروژه احداث تقاطع چهارسطحی آزادگان
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۶
    پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح ابوطالب
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۶
    پروژه احداث رود پارک مشهد
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۶
    پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۱۱/۱۶
    بهره برداری از مسیر دسترسی جلوخان فردوسی تا کهن ...
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۰۹/۲۹
    پروژه احداث رود پارک مشهد
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۰۹/۲۲
    پروژه کارخانه نوآوری مشهد
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۰۹/۲۲
    پروژه احداث تقاطع چهارسطحی آزادگان
    محمد زائرنیا۱۳۹۹/۰۹/۲۲